Schaarste op de arbeidsmarkt, steeds ouder wordende
medewerkers langer duurzaam inzetbaar houden en omgaan met flexibilisering van
werk. Maar ook de balans vinden tussen HR Analytics en privacy en meegaan met
de toenemende digitalisering. Dit zijn stuk voor stuk relevante thema’s (Driessen HRM, 2018). De top drie voor
2017 bestaat uit duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarktcommunicatie/employer
branding en opleidingsbeleid (Delissen & Spek, 2017).

Duurzame inzetbaarheid

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Maatschappelijke trends zorgen voor verschillende
vraagstukken rondom de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van een
organisatie. Voldoende uitdaging en werkgeluk zorgen ervoor dat werknemers langer
vitaal en vakbekwaam werken. Het is daarom van belang bijtijds de strategie, middelen
en beleid te bepalen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te
verbeteren. Zodat zij zowel nu, als in de toekomst een waardevolle bijdrage
leveren aan de organisatie (Delissen & Spek, 2017).

Arbeidsmarktcommunicatie

Met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen laten steeds meer HRM’ers
employer branding onderdeel uit maken van het HRM-beleid. En met succes, werken
in de non-profit sector is namelijk erg populair. Onderzoek van Intelligence
Group naar favoriete werkgeversmerken in 2016 onderstreept dit. Maar liefst
drie werkgevers uit de publieke sector staan in de top tien: het Rijk, de
Belastingdienst en de Politie, waarbij het Rijk zelfs op de eerste plaats
staat.

Branding is gericht op het opbouwen van een imago van de organisatie.
Daarbij wordt stilgestaan bij de vraag waar de organisatie voor staat en wordt
dit ook daadwerkelijk uitdragen. Het kan specifiek gericht zijn op het
werkgeversmerk, maar kan ook andere varianten aannemen, zoals job branding. Hierbij
ligt de focus vooral op verhalen over de specifieke functies, de medewerkers en
projecten. Het is goed om voor ogen te houden dat het niet alleen gaat om het
enthousiasmeren en aantrekken van nieuwe medewerkers op korte termijn. Uiteindelijk
willen werkgevers medewerkers ook binden en carrièreperspectief bieden.
Hiervoor is ook een sterk werkgeversmerk nodig (Driessen HRM, 2018).

Opleidingsbeleid

Medewerkers moeten steeds andere en specialere
competenties hebben, want alleen dan kunnen organisaties meegaan met de
veranderingen in de markt. Hiervoor is het belangrijk dat talenten worden
onderhouden en ontwikkeld. Kortom, medewerkers moeten meer kunnen, en de
competenties die ze hebben verouderen steeds sneller (Leerboek HRM, Frits
Kluijtmans, 2014, Groningen).

x

Hi!
I'm James!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out